Začínáme s rekonstrukcí

Po úpravě stavebního zákona (viz. stavební zákon 2007) se pro vás značně zjednodušily podmínky za nichž můžete provést svou rekonstrukci bytu nebo bytového jádra.

V případě, že vaše rekonstrukce či výstavba vyžaduje projektovou dokumentaci a vy ji nemáte ještě zpracovánu – nabízíme možnost zhotovení u naší spolupracující projektantky ing.Markéty Klenovcové, tel.607917165, případně též u  Hamann – projekt s.r.o.

Vybrali jste si firmu MAŘÍK - bytový servis na základě známých skutečností, referencí nebo na přímé doporučení ? Provedeme vám ZDARMA na místě budoucí realizace zaměření vč.fotografické dokumentace, konzultaci a poradenství. Na základě této schůzky, po shromáždění všech informací, je vám sdělena reálná předběžná cena, obvykle přímo na místě. Po vašem schválení následuje podrobné zpracování rozpočtu do nejmenších detailů, upřesněný výběr vnitřního vybavení, zařizovacích předmětů a dále sepsání Smlouvy o dílo dle Občanského zákoníku 2014. Při rekonstrukcích je na stavbě veden Stavební deník. Po skončení rekonstrukce je sepsán Předávací protokol a závěrečné vyúčtování.

Firma MAŘÍK - bytový servis je dlouholetým účastníkem výběrových řízení. Zájemce, kteří chtějí pro svou rekonstrukci zvolit firmu z výběrového řízení,tzn oslovili-li více účastníků - buď prostřednictvím internetu nebo při osobní účasti, bychom v rámci zkvalitnění tohoto výběrového řízení a také pro jeho urychlení, hladký průběh a vyloučení diskriminace účastníků požádali o dodržení následujícího postupu :
 
Stane-li se firma MAŘÍK - bytový servis vítězem vašeho výběrového řízení, následuje obvyklý postup : sepsání Smlouvy o dílo dle Občanského zákoníku 2014. Na stavbě je veden Stavební deník, dílo je předáno sepsáním Předávacího protokolu.

(uvedené postupy byly vyňaty z Pravidel pro výběr dodavatelů vydaných www.esfcr.cz a ze zákona 40/2004 Sb)